Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2a. Voorbereiding conferentie in Bonn

Tijdens een overleg in de ambtelijke commissie van voorbereiding van de conferentie in Bonn is gebleken dat Nederland niet meer alleen staat in zijn afwijzende houding ten aanzien van de Franse voorstellen: er is enige bijval van Belgische, Luxemburgse, Duitse en Italiaanse zijde.In het overleg tussen Van Houten en de ministers Marijnen en De Pous is overeenstemming bereikt over het doorgaan met pogingen om Engeland tot de EEG te doen toetreden. De vraag is of en wanneer zo'n voorstel door Nederland moet worden ingediend. Van Houten heeft liever dat de Duitsers dit initiatief nemen. Hierover zal worden overlegd met Von Brentano. De Pous is ongelukkig met het feit dat de Nederlandse vertegenwoordiger kennelijk de concessie heeft gedaan dat Nederland niet meer Engelands deelname aan het overleg eist. Hij meent dat dit alsnog als een onafwijsbare conditie ingebracht dient te worden, en uiteraard het liefst via Duitsland. Marijnen verschilt met De Pous niet over de doeleinden, maar wel over de tactiek.