Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
1. De onderhandelingen tussen Engeland en de EEG

Luns doet uitvoerig verslag van de dramatisch verlopen onderhandelingen tijdens de bijeenkomst van de EEG. De Fransen willen de onderhandelingen met Engeland afbreken, maar vinden de Vijf tegenover zich. Ook Engeland wil de onderhandelingen doorzetten. Luns stelt voor om de Nederlandse delegatie te machtigen in de EEG even pas op de plaats te maken en mee te werken aan een onderzoek in hoeverre het mogelijk is dat de vijf zonder Frankrijk de onderhandelingen met Engeland verder voeren. Verder wordt besloten het e.e.a. af te wachten en belangrijke besluiten uit te stellen.