Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00479
22-02-1961
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Van Ittersum stuurt een memorandum inzake een concept-rede van de minister (vooralsnog niet aangetroffen). Behalve dat hij concreet ingaat op enkele passages uit de rede, zet hij uiteen wat in zijn optiek een verantwoorde Nederlandse politiek is. Aanvaarding van de denkbeelden van De Gaulle betekent het opgeven van zowel de economische als van de politieke integratie van Europa. De bestaande tegenstellingen dienen niet te worden verscherpt, maar zo goed mogelijk te worden overbrugd. Een Europese samenwerking behoeft geen gevaar voor blokvorming in de NAVO of vervreemding van de VS te impliceren. Dat gevaar is er wel als gekozen wordt voor een confederatie. Zo'n vorm leidt automatisch tot een overheersende positie van één of twee landen. Nederland kan zijn positie alleen handhaven in een geïntegreerd Europa van de Zes.