Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4a. Verdrag tussen Engeland, Frankrijk en de Benelux.
Tijdens een bespreking in Brussel op donderdag 5-2 bleek dat er van Engelse zijde weinig haast bestond om een verdrag voor te bereiden. Van Boetzelaer verklaarde zich bereid samen met België en Luxemburg een ontwerp-verdrag uit te werken op basis van art. 51 van het VN-handvest.
Vos, Drees en Fiévier benadrukken dat een vergaande West-Europese samenwerking absoluut noodzakelijk is en met spoed moet worden nagestreefd.