Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00114
12-06-1950
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
20. Verdragen inzake de sociale zekerheid tussen landen van de Raad van Europa (Brief minister van Sociale Zaken, 8 juni 1950).
De Raad kan zich verenigen met het voorstel van Joekes om te Straatsburg ook besprekingen te openen over sociale aangelegenheden, met andere landen dan die betrokken zijn bij het Pact van Brussel. De tekst van ieder verdrag zal aan de raad ter goedkeuring worden voorgelegd.
Zie ook