Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00408
08-06-1950
Actoren
Brief
Samenvatting
Verdragen inzake de sociale zekerheid tussen de landen van de Raad van Europa.
Op 15 juni vindt in Straatsburg een bijeenkomst plaats van de sociale verzekeringsdeskundigen van de landen van de Raad van Europa. Hier zullen voorbereidende technische besprekingen worden gevoerd om tussen de landen tot bilaterale verdragen te komen inzake sociale zekerheid, analoog aan de verdragen tussen de vijf mogendheden.
Joekes wil vernemen of de ministerraad zich hiermee kan verenigen.
Zie ook