Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2l. De Europese Defensiegemeenschap.
Jhr Van Vredenburgh doet verslag van de onderhandelingen. Duitsland wil een gelijkberechtigde positie t.o.v. Frankrijk en wil als Nederland dit steunt, de Nederlandse wens voor een Defensiecollege ondersteunen. Drees noemt de aanwijzing van één commissaris, zonder gezond staatsorganisme, onaanvaardbaar.
Stikker zegt dat de mededelingen hem met grote zorg vervullen. Allerlei plannen zijn niet of nauwelijks aanvaardbaar, maar men moet binnenkort wel tot een beslissing komen. "Wel moet worden bedacht, dat vergaande gedachten niet altijd worden uitgevoerd."
Geconcludeerd wordt dat de delegatie zich tegen de voor Nederland onaanvaardbare punten moet verzetten (geen commissaris maar een college, afwijzing gemeenschappelijk budget, eenparigheid bij belangrijke besluiten in Raad van Ministers, afwijzing opnneming marine in de EDG).
Zie ook