Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
10. Instelling van een Staatscommissie ter bestudering van vraagstukken betreffende Europese integratie. (Brief minister van Buitenlandse Zaken, 9 juli 1952, no. 9479).
Frankrijk wil nu de EGKS i.p.v. de Assemblée van de EDG met de politieke integratie belasten. Stikker stelt voor om een commissie in te stellen die inzicht moet geven aan regering en parlement over de ontwikkelingen en gevolgen.
De minister-president voelt weinig voor een staatscommissie. Van den Brink is het er niet mee eens, dat men economische en politieke integratie van elkaar wil scheiden. Hij is wel voorstander van een staatscommissie.
Besloten wordt dat voor het nieuwe kabinet wordt voorbereid: 1) een ambtelijke commissie die op korte termijn de vraagstukken van politieke integratie bestudeert, 2) de samenstelling van een staatscommissie, bestaande uit ambtelijke deskundigen, volksvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, 3) de opstelling van vraagpunten, die aan de staatscommissie zullen worden voorgelegd.
Zie ook