Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00193
13-10-1952
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3c. Ratificatie van het EDG-verdrag.
Beyen deelt mee dat zowel in Amerika als in Frankrijk grote belangstelling bestaat voor ratificatie van het EDG-verdrag in het Nederlandse parlement. Hij dringt aan op bespoediging van de behandeling van het wetsontwerp, aangezien in Nederland geen grote tegenstellingen m.b.t. het verdrag bestaan. De raad verklaart zich met de voorgestelde procedure akkoord.