Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00202
17-11-1952
Samenvatting
2b. Enquête van Raad van Europese Beweging.
Minister Van Thiel heeft een uitnodiging ontvangen om te spreken n.a.v. het referendum in Bolsward en Delft over de wenselijkheid van Europese integratie.
De minister-president acht het onpractisch een referendum te houden, als niet gevraagd wordt naar de wijze waarop de integratie moet worden ingericht. Zijlstra meent dat een van de voorwaarden van succes van integratie is, dat er voldoende weerklank in de publieke opinie is. De minister-president acht echter het houden van een referendum waardeloos; elke minister is vrij om zijn opinie te geven bij de voorbereiding van dit referendum.
Beyen deelt mee dat in het overleg in de Commissie voor Buitenlandse Zaken ook over voorlichting is gesproken. Wat betreft aanvaarding van uitnodigingen voor spreekbeurten wil hij wel tot enige voorzichtigheid adviseren.
Besloten wordt dat in beide plaatsen niet meer dan één minister een uitnodiging voor een spreekbeurt zal aanvaarden.