Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00205
08-12-1952
Samenvatting
17. Oprichting van een Europese Gemeenschap voor de Volksgezondheid (Nota minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 20-11-1952, no. 2840).
Staf deelt mee dat Mansholt van oordeel is dat het nieuwe orgaan ook inhoud moet hebben. Een andere vraag is of de gemeenschap zich moet beperken tot de zes landen.
De minister-president vraagt zich af of niet gestreefd moet worden om de Europese sectie van de WHO meer tot leven te brengen, waardoor geen nieuw supranationaal orgaan met parlement en hof nodig is. Bovendien, als een algemene Europese Gemeenschap wordt gevormd, zal deze de onderhavige taak erbij kunnen krijgen. Hij vreest een te grote rompslomp om een kleine zaak. Cals is het ermee eens, maar meent dat als men het wel doet, OK&W er bij betrokken moet worden.
Suurhoff stelt voor nader te beoordelen of dit door een supranationaal orgaan zou moeten gebeuren, nadat de Nederlandse deskundige van de besprekingen in Parijs verslag heeft gedaan.
Zie ook