Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Gemeenschappelijke Markt en Euratom. Van der Beugel en Linthorst Homan doen verslag van de onderhandelingen. Na het mislukken van de conferentie van 20 en 21 okt was de hoop gevestigd op een gunstig resultaat van het Frans-Duits overleg op 6 november. Dit heeft inderdaad geleid tot compromissen over de meeste problemen. Deze kunnen geaccepteerd worden als uitgangspunt voor het verdere gesprek in Brussel. In de komende fase van onderhandelingen is nauwelijks ruimte voor nader overleg.
Inzake de inrichting ziet Nederland de Europese Commissie als het orgaan dat primair tot doel heeft de realisering van de gemeenschappelijke markt te bewerkstelligen. Daartoe zou het ook belangrijke beslissingsbevoegdheden moeten hebben. Andere delegaties willen niet zover gaan en hebben meer oog voor nationale belangen. Vd Beugel en Homan adviseren aan het Nederlandse standpunt vast te houden, omdat het hier gaat om het goed functioneren van de Europese constructie.
Aan het einde besteden beiden nog aandacht aan de Engelse vooorstellen voor een vrijhandelszone.

Bijlagen van de Ambtelijke Coördinatie Commissie bevatten standpunten over de institutionele inrichting (II), het investeringsfonds (III), de vrijheid van het kapitaalverkeer in de gemeenschappelijke markt (IV), regeling van betalingsmoeilijkheden (V), de landbouw (VI).