Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00587
10-11-1952
Actoren
Brief met bijlage(n)
Samenvatting
Brief Beyen aan Drees met nota 'Grondslagen voor het Nederlandse standpunt met betrekking tot het vraagstuk der Europese integratie' (zie inhoud S00460).
Bijgevoegd tevens het op 6 november besproken eerste concept van Beyen.