Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00989
13-11-1952
Actoren
Brief
Samenvatting
Mansholt kan zich verenigen met de nota-Beyen van 10 november, maar heeft wel enkele vraagpunten.
Zo dient bij de vraag of aan een assemblee legistlatieve bevoegdheid ware toe te kennen, onderscheid gemaakt te worden naar gelang van de onderwerpen t.a.v. waarvan toekenning wordt gevraagd.
Mansholt deelt de opvatting van Beyen dat een douane-unie die onmiddellijk wordt ingesteld met zoveel ontsnappingsclausules gepaard zou moeten gaan dat de praktijk wel tot teleurstelling zou leiden. Anderzijds moet niet vergeten worden dat de tegenstand tegen economische en sociale integratie nog sterk is.