Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00783
09-03-1956
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Op 8 maart werd ol.v Spaak een bijeenkomst gehouden van de delegatieleiders over Euratom. T.a.v. militair gebruik werd i.v.m. de Franse gevoeligheden besloten dat de deelnemende landen gedurende een nader te bepalen periode zullen afzien van het vervaardigen van kernwapens. In de omstandigheden daartoe aanleiding toe geven, kan slechts door unaniem besluit tot productie worden overgegaan. Na afloop van de periode kan een land, mits met instemming van twee andere mogendheden, militair gebruik van kernenergie maken. Voorts werd gesproken over voorzieningen met grondstoffen en splijtbaar materiaal (o.m. de afspraak dat Euratom zelf zou kunnen vaststellen of zij uranium wil verhuren of verkopen.
Zie ook