Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01052
20-04-1956
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Het ontwerp-rapport betreffende Euratom werd uitvoerig besproken op de bijeenkomst van de delegatiehoofden olv Spaak op 19 april.
Op voorstel van de Fransen is vastgelegd dat men slechts de vreedzame aspecten van kernenergie in beschouwing heeft genomen, maar dat men zich bewust is dat de structuur van Euratom niet los gezien kan worden van het eventuele militaire gebruik.
Op de bijeenkomst van 8 maart werd van Duitse zijde gesteld dat men prijs stelde op de mogelijkheid om splijtbaar materiaal door aankoop in eigendom te krijgen. Over deze kwestie vond een langdurig debat plaats, waarbij andere delegaties stelden dat een doorbreking van het monopolie een aantasting van de structuur van Euratom zou betekenen, die tegenover de publieke opinie in sommige landen onverkoopbaar zou zijn.
Zie ook