Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00928
26-04-1956
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Enkele punten uit het rapport-Spaak in verband met uw persconferentie.
Kymmell geeft Beyen aanwijzingen over de punten die hij ter sprake kan brengen. Deze kunnen o.m. zijn: het niet-bindende karakter van het rapport, het feit dat de voorgestelde gemeenschappelijke markt meer impliceert dan alleen de afschaffing van tarieven en restricties, de taakverdeling tussen raad en commissie die impliceert dat de raad bevoegd is t.a.v. de algemene economische politiek en de commissie belast is met de zorg voor het goed functioneren van de gemeenschappelijke markt.