Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00942
8-10-1946
Samenvatting
Verslag van de 10e bijeenkomst van de Conseil Tripartite te Brussel op 30 september en 1 oktober 1946.
Gesproken werd o.m. over de wenselijkheid om aan het secretariaat-generaal een orgaan, dat de desiderata van de commissies en subcommissies in kaart moet brengen. Dit voorstel werd echter afgewezen, omdat de Raad van mening was dat dit tot de competentie van de gedelegeerden behoorde. De Franse delegatie bracht de wenselijkheid van een Draft Charter naar voren.