Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01034
19-10-1955
Actoren
Memorandum
Samenvatting
2103. Integratie.
1. Terwijl afgesproken was, dat het Comité Directeur op 7 november de besprekingen over het rapport zou beginnen, blijkt nu dat Spaak prijs stelt op een bijeenkomst op 26 okt. Stuart zal het standpunt innemen dat hij wel bereid is aan dit gesprek deel te nemen, maar dat hij nog geen uitspraak over een rapport zal doen, gezien de noodzaak van langere voorbereiding en consultatie.
2. Beyen en Van der Beugel spraken gisteren over de invalshoek waarin de rapporten bestudeerd zullen worden. Nederland is bereid bepaalde verdere stappen met de zes te doen, wanneer de vorm van samenwerking zich wezenlijk onderscheidt van de vorm van samenwerking die we tot nu toe in intergouvermenteel verband kennen. Voorts moeten we vasthouden aan het standpunt, dat we met de zes niets wensen te doen dat ook op dezelfde wijze in een groter gezelschap kan gebeuren. Als voorwaarde om een handtekening te zetten, moet zijn de voortzetting van de KSG-structuur of iets wat daarop lijkt.
3. Voorts lijkt het Van der Beugel nuttig dat het kabinet nog spreekt over de resultaten van de commissie-Beyen, voordat het Comité Directeur in zitting gaat.