Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01054
06-07-1956
Actoren
Memorandum
Samenvatting
113. OEEC en Euratom.
Met het oog op de ministerraad van de OEES bespreekt Eschauzier het rapport van het Special Committee inzake kernenergie. Hij concludeert dat de systemen voorgestaan door Euratom en OEES steeds meer dezelfde karaktertrekken vertonen. Euratom is flink afgezakt naar de OEES en men mag betwijfelen of het mogelijk is naar het oospronkelijke uitgangspunt terug te keren. Toch biedt Euratom nog steeds enkele voordelen, nl. 1) betere mogelijkheden van splijtstof-voorziening, 2) Euratom zou door een vergaande pooling van programma's en informaties sneller op gang kunnen komen dan ihkv de OEES.
Bij de VS is ook sprake van een liberalisatie van het atoombeleid waardoor het onderscheid met de OEES kleiner wordt. Conclusie is dat de positie van de zes als voorstanders van een supranationale samenwerking op kernenergiegebied, te Parijs weinig benijdenswaardig zal zijn. De zes zouden er goed aan doen consequent vast te houden aan het standpunt dat zij bereid zijn in alle opzichten deel te nemen aan de samenwerking ihkv de OEES.