Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Coördinatiecommissie voor Integratie, 29-10-1956.
- De Duitsers zullen in Brussel een voorstel inbrengen ter overbrugging van de Frans-Duitse tegenstellingen in de Werkgroep Marché Commun.
T.a.v de plaats van de Europese Commissie wijkt de visie van de vijf andere landen ver af van het Nederlandse standpunt. De Institutionele Commissie wordt verzocht het institutionele aspect nogmaals in ogenschouw te nemen, teneinde een alternatief standpunt gereed te hebben voor het geval mocht blijken dat de Nederlandse ideeën geen weerklank ondervinden.
Voorts wordt besproken de ambtelijke inbreng in de SER-commissie. Voor de tweede lezing van het ontwerp-verdrag zal de ministerraad gevraagd worden uitspraak te doen over een aantal zeer controversiële punten, waarover in de coördinatiecommissie geen overeenstemming kon worden bereikt. Dit betreft met name het kapitaalverkeer, het investeringsfonds en de institutionele opzet.