Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01262
30-07-1958
Actoren
Brief met bijlage(n)
Samenvatting
Ministeriële vergaderingen over de vrijhandelszone in Parijs van 23 tot 25 juli 1958.
Tijdens deze vergaderingen van de EEG-ministers en de Intergouvernementele Commissie voor de Vrijhandelszone werd voor het eerst sinds de Franse crisis weer over de materiële problemen van de vrijhandelszone gesproken. De sfeer was beter, omdat Frankrijk nu bereid was op een aantal punten concessies te doen. Deze zijn: het laten vallen van de Franse eis van 'décalage', Frankrijk accepteert een vaste eindtermijn voor de afbraak van handelsbelemmeringen, Frankrijk wil de origineproblemen en de verschillen in buitentarieven sectorsgewijs laten bestuderen door een Steering Board of Trade, zonder vooringenomenheid t.a.v. de te treffen maatregelen.
In de EEG-ministerraad lukte het om op een aantal punten overeenstemming te bereiken, waardoor de zes het gesprek in de Commissie-Maudling niet hoefden te blokkeren.
Bijlagen: verslag buitengewone ministerraad EEG op 23 juli 1958 en verslag Intergouvernementele Commissie voor de Vrijhandelszone op 24 en 25 juli 1958.