Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01267
27-10-1958
Actoren
Samenvatting
Samenvatting
Samenvatting van belangrijkste punten van ministers-besprekingen over de vrijhandelszone in Parijs op 22 en 23 oktober 1958.
In het Comité Maudling werd uitsluitend over instituten en originekwesties gesproken. Engeland is voorstander van gekwalificeerde meerderheidsbeslissingen en wordt hierin gesteund door de Scandinaviërs, Oostenrijk en Zwitserland. In een vergadering van de zes wees Frankrijk een vorm van meerderheidsbeslissing af.
T.a.v de origineregels bleek tot dusverre nog geen vooruitgang te zijn geboekt. Maudling stelde voor om onder zijn leiding hierover in Parijs te gaan onderhandelen. Hij wil voor 31 dec. tot overeenstemming komen, zodat de afbraak van handelsbelemmeringen synchroon kan lopen met die in de EEG.
Zie ook