Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01269
12-11-1958
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag van de vergaderingen van de ministerraad van de EEG en de Intergouvernementele Commissie voor de Vrijhandelszone. Bijlage: verslag van de vergaderingen van 22-23 en 28-30 oktober.
Tijdens de besprekingen werd geen enkele wezenlijke vooruitgang geboekt. Er werden slechts procedure-besluiten genomen om de komende twee maanden de onderhandelingen in een verhoogd tempo voort te zetten.
De moeilijkheden worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door de onmogelijkheid tot een gemeenschappelijk standpunt binnen de zes te geraken bij gebreke van een standpuntbepaling van de Franse regering. Door persoonlijke invloed van Nederlandse zijde is voorkomen dat de zes onderling afwijkende standpunten in de Intergouvernementele Commissie innamen.