Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01381
15-10-1962
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag van de 11e ministeriële conferentie tussen de EEG en Engeland op 8 oktober 1962.
Heath gaf de kritiek weer die hij opving op de Gemenebestconferentie. T.a.v de Afrikaanse landen meende hij dat men niet moet trachten landen tot aanvaarding van de associatie te brengen. N.a.v. kritiek van India en Pakistan stelde hij dat hij niet het debat wil heropenen over de tekst van hetgeen reeds is overeen gekomen. Wel vroeg hij zich of het mogelijk is tegemoet te komen aan hun zorg door te verklaren dat de Gemeenschap onmiddellijk na toetreding de overhandelingen over handelsakkoorden zal openen en anderzijds te aanvaarden dat gedurende een redelijke overgangsperiode de aanpassing van het Britse tarief aan het buitentarief wordt opgeschort. In het overleg tussen de zes keerde de Franse delegatie zich tegen mogelijk heronderhandelen. Als dat zou gebeuren zouden ook de Fransen gesloten compromissen ter discussie stellen.