Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01396
3-8-1959
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag van de besloten zitting en de bijeenkomst van regeringsvertegenwoordigers van 25 juli 1959.
Tijdens de besloten vergadering van de Raad werd behandeld een Griekse nota voor eventuele Griekse associatie met de EEG. Uit een gesprek met de PV's was reeds gebleken dat ondanks de lastige economische problemen, het verzoek om politieke redenen niet kan worden afgewezen. Nederland uitte reserves aangezien het zou vooruitlopen op multilaterale associaties. Besloten werd dat de Commissie verkenende besprekingen zou openen met de Griekse regering. Op de (eveneens besloten) bijeenkomst van regeringsvertegenwoordigers werd o.m. gesproken over vernieuwing van de Hoge Autoriteit van de EGKS, de instelling van een Europees district en de zetel van de Europese universiteit.