Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01405
11-07-1961
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag zitting Raden van EEG en Euratom, 3 en 4 juli 1961.
II-7. Besproken werd het nieuwe Nederlandse voorstel voor fusie van Raden en Executieven. Nederland verzocht om het stuk voor advies door te zenden aan het Europees Parlement en de twee Commissies, maar dit werd afgewezen. Met name Couve de Murville was de felste tegenstander van het procedurevoorstel. Besloten werd de inhoudelijke discussie uit te stellen tot de Raad van 24/25 juli, maar of dan tot doorzending voor advies zou worden besloten, bleef onduidelijk.
- Voorts werd uitvoerig gesproken over de Tweede versnelling en de landbouw en werd de ondertekening van het Griekse associatieakkoord besproken.