Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01509
05-06-1959
Samenvatting
Verslag van het Comité Spécial over de Vrijhandelszone, dd. 5 juni 1959.
De vergadering stond in de schaduw van de besprekingen van zeven landen in Stockholm over de vorming van een afzonderlijke vrijhandelsassociatie. Snoy concludeert dat men deze groepering moet erkennen, tenzij de zes erin slagen een behoorlijk associatievoorstel te fomuleren.
Van Ittersum wees op de noodzaak dat de zes een initiatief nemen; hoe nuttig het gesprek in het Comité Spécial ook is, veel verder is men niet genkomen, terwijl het toch nodig is op korte termijn positieve resultaten te bereiken.
Aan het einde van de vergadering trok Rey de volgende conclusies:
a) Allen willen de multilaterale associatie der zeventien;
b) discriminatie op contingentsgebied is tegenover de dollar niet meer mogelijk;
c) voor tarieven zou men wel eens dezelfde conclusies kunnen trekken; dit moet men nader verifiëren;
d) allen willen wel een eerste etappe, al kan men over die voorlopige regeling nu nog niet spreken omdat men niet weet of deze etappe het begin is van een vastomlijnd en in de tijd afgemeten doel danwel een voorlopige maatregel waarop men kan terugkomen.