Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01520
19-10-1959
Actoren
Verslag met bijlage(n)
Samenvatting
Verslag van het Comité Special van de EEG op 19 oktober 1959.
Van Ittersum zette in een uitvoerige verklaring (bijgevoegd) de visie van de Nederlandse regering over de Europese Economische Associatie en het Commissiememorandum uiteen. Hij legde grote nadruk op de noodzaak om de totstandkoming van de EEA als objectief te handhaven. Hij pleitte voor een grotere tariefsverlaging, nl. 20%, die ook zou worden verleend aan de OEES-landen. Wormser noemde echter deze tariefverlaging onverstandig.
In het tweede deel van de vergadering werd het Commissie-memorandum besproken.