Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Coördinatiecommissie, 18 november 1959.
Tijdens de bijeenkomst van het Speciaal Comité van 14 nov bleek dat Frankrijk en de Europese Commissie geen enkele medewerking verlenen aan het vinden van een oplossing door het treffen van tussenmaatregelen, zoals door de Benelux wordt nagestreefd. Frankrijk diende een nieuw voorstel om per 1-7-1960 de binnentarieven met 20% worden verlaagd en de buitentarieven worden verlaagd tot het niveau dat was afgesproken voor 1-1-1962. Nederland blijft echter op het standpunt staan dat over de problemen rond de associatie een gespreksforum moet blijven bestaan. Nederland wil een resolutie voorbereiden en hiervoor in overleg treden met o.m. de Benelux-partners. Geconcludeerd wordt dat er naar gestreefd wordt dat het Nederlandse voorstel op de agenda van de Raadsvergadering blijft staan. Voorkomen moet worden dat het wordt weggedrongen door het Franse voorstel.
Zie ook