Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Coördinatiecommissie, 3 augustus 1960
Eventuele fusie executieven van de drie Gemeenschappen. De vraag wordt gesteld of het opportuun is om voorstellen hiertoe te doen. Uit taktisch oogpunt meent Hoogwater dat het niet verstandig is indien een Nederlands initiatief zou worden genomen. Als voorstellers zullen we genoodzaakt zijn al dadelijk water in de wijn te doen. Beter is eerst voorstellen van anderen af te wachten. Verder betwijfelt hij of van de fusie een betere uitvoering van de verdragen verwacht kan worden. Fock opteert voor een afwachtende houding zolang men niet weet wat het resultaat is van het gesprek De Gaulle-Adenauer. Hij vreest dat een Nederlands initiatief het de Fransen kan vergemakkelijken de bevoegdheden van de Commissies te verminderen. De Pous meent dat Nederland als voorzitter moeilijk aan anderen kan overlaten om deze zaak aan de orde te stellen.