Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Coördinatiecommissie, 25 augustus 1960.
Fusie executieven der drie Gemeenschappen. De Pous (afwezig) zou het op prijs stellen als de commissie zich uitspreekt over de licht- en schaduwzijden van een Nederlands initiatief. Voorts moet de commissie zich buigen over de wijze waarop Nederland eventueel initiatieven kan nemen.
Geconcludeerd wordt dat de beleidsaspecten nog duidelijker in de nota moeten worden geformuleerd. Interne en externe factoren maken een Nederlands initiatief wellicht wenselijk. Daarbij moet echter wel voorzichtigheid worden betracht.

De naam van de coördinatie commissie wordt gewijzigd in Coördinatie Commissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen.