Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
BEB-nota "De verbreding van de EEG en de Europese integratie".
Sinds juli 1961 heeft een reeks West-Europese landen verzoeken ingediend tot onderhandelingen met de EEG. Vier landen verzocht om toetreding, zes om associatie. Nederland acht toetreding van groot belang en is voorstander van associatie van landen, die niet een volledig lidmaatschap kunnen aangaan. Inzake de toetreding van het Verenigd Koninkrijk is nadere concretisering nodig, waarbij aandacht moet worden besteed aan de vraag, welke uitwerking de beoogde toetredingen en associaties zullen hebben op de EEG zelf. De vraag is of prioriteit moet worden gegeven aan uitbreiding of aan verdieping.
In de BEB-nota wordt aandacht besteed aan a) de wijze, waarop het integratieproces van de EEG wordt beïnvloed door toetredingen en associaties en b) de mate waarin de geïmpliceerde bezwaren zo klein mogelijk kunnen worden gehouden. De uitkomsten van het onderzoek ad b) lijken een belangrijk steunpunt te bieden voor de nadere bepaling van het te volgen beleid.