Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01599
09-02-1968
Samenvatting
Nota betreffende de EEG-Zuivelproblematiek.
De Europese Commissie heeft drie documenten naar de EEG-ministerraad gezonden, waaronder een waarin de economische situatie in de zuivelsector wordt geschetst. Hieruit blijkt dat sinds 1964 het evenwicht tussen productie en afzet van zuivelproducten in de Gemeenschap is verbroken. De verwachting is dat de overschotten nog verder zullen toenemen. In de nota worden mogelijke maatregelen voor de korte en lange termijn geschetst. De laatste betreffen o.a. verlaging van de richtprijs van de melk, verstrekking van subsidies om kleinere bedrijven te beƫindigen en invoering van heffingen.
Zie ook