Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01711
15-9-1961
Actoren
Memorandum
Samenvatting
40/61. Bespreking bij minister-president over de a.s. onderhandelingen met Engeland.
Gisteravond vond een gesprek plaats met Mansholt over de gedachten, die bij de Commissie leven inzake de a.s onderhandelingen met Engeland.
Mansholt pleitte voor communautaire onderhandelingen, het liefst door de Europese Commissie, maar in ieder geval door één spokesman. Voor een president van de onderhandelingsvergadering voelde hij weinig. Van Houten wees erop dat de Fransen nooit de Commissie als onderhandelaar zullen accepteren, tenzij vooraf vast zou staan dat Hallstein vergaand het Franse spel mee wil spelen.
Zijlstra en De Pous deelden de visie van Mansholt niet. Zij voelden wel voor een voorzitterschap van Spaak. Marijnen leek nog weinig te voelen voor de bilaterale benadering. Uiteindelijk als er een zekere eensgezindheid over a) een algemeen voorzitter, het liefst in de persoon van Spaak, b) de woorden multilateraal en bilateraal te vermijden en een meer pragmatische benadering voor te staan. Er was ook een algemene voorkeur voor Brussel als plaats van onderhandeling.
Tenslotte was er algemene beduchtheid dat de Fransen en Engeland elkaar zouden kunnen vinden om het communautaire karakter van de EEG te ondermijnen, waartegen door Nederland stelling moet worden genomen.