Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Onderhandelingen EEG-VK.
T.a.v. de Britse landbouw hebben de zes overeenstemming bereikt over de beginselen van de eisen die aan de Britse regering zullen worden gesteld. Onderhandeling hierover met de Britten heeft weinig zin. Nederland moet er dan ook niet meer aan tornen. Gestreefd moet worden naar geleidelijke aanpassing aan het Europese systeem en dus afschaffing van consumentensubsidies en inkomenstoeslagen.
Inzake de taktiek stelt Hoogwater dat de Britse onderhandelingspositie uitermate zwak is, omdat één van de lidstaten niet bereid is tot het doen van wezenlijke concessies. Enerzijds omdat dit land geenszins van het nut van Britse toetreding overtuigd is, anderzijds omdat bij meerdere lidstaten de overtuiging bestaat dat Heath bereid is bijzonder veel te aanvaarden.