Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01783
18-08-1961
Actoren
Memorandum
Samenvatting
1459. Toetreding van Ierland tot de EEG.
Telegrammen uit Londen wijzen erop dat de Engelsen er geen belang aan hechten dat de zes op korte termijn de Ierse zaak op zich nemen. Hiermee is antwoord gegeven op de vraag of de zes op korte termijn op het Ierse toetredingsverzoek moeten reageren. Wel moet t.z.t. de vraag worden beantwoord welke houding Nederland t.o.v. mogelijke Ierse toetreding moet innemen.
1. Een belangrijk criterium is of de Britse toetreding er al dan niet door wordt beïnvloed. Het is de Britten onverschillig of de Ieren toetreden of associëren. Voor Nederland is toetreding uit landbouwkundig oogpunt te prefereren boven associatie.
2. Voor de vermeende verwatering van het besluitvormingsproces in de EEG hoeft men niet bang te zijn.
3. Het niet-NAVO-lidmaatschap hoeft ook geen beletsel te zijn.
4. De precedentwerking. Ook dit argument is zwak.
5. Een Ierse eis voor een langere overgangsperiode van tariefafbraak moet afgewezen worden.