Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Notitie inzake het van 16 tot 19 oktober 1962 door het Europese Parlement gehouden debat over het jaarrapport van de Europese Commissie over 1961 en het rapport-Deringer.
Volgens Homan was het debat van een hoog gehalte. Het leek erop dat men wilde onderstrepen dat de Gemeenschappen politiek van aard zijn en bij goede verdragstoepassing moet uitlopen op politieke integratie. Het parlement, dat in wezen geen parlement is, probeert haar eigen bevoegdheden op te schroeven, valt de Commissie bij en ziet de Raad als boeman.