Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Betreft: landbouwprijsbeleid 1971/72.
In de zitting van 28-29 sept hebben de EEG-landbouwministers op voorstel van Mansholt besloten een uitvoerige overlegprocedure vooraf te laten gaan aan de formulering van de prijsvoorstellen van de Commissie. Mansholt wil het prijsbeleid plaatsen binnen het kader van een communautair sociaal en structuurbeleid. Lardinois acht dit niet reƫel, temeer daar er in Nederland grote bedenkingen bestaan tegen dit beleid. Vervanging door een communautair beleid kan slechts zeer geleidelijk en op lange termijn plaatsvinden. De conclusie is dat over het prijsbeleid zelfstandig dient te worden beslist, rekening houdend met de algemene economische ontwikkeling binnen de Gemeenschap en in wereldverband.
Conclusie is dat voor 1971/72 een globale prijsverhoging van 5% noodzakelijk is om de voorkomen dat het landbouwinkomen al te zeer wordt aangetast.
Van een overschotsituatie is binnen de Gemeenschap nu praktisch geen sprake meer.