Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Ontwerp-resolutie van de Raad betreffende de nieuwe oriƫntering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Op 8 febr heeft de Commissie een resolutie gepresenteerd inzake het prijsbeleid voor 1971/72, een aantal gemeenschappelijk te ondernemen acties op structureel gebied en een nieuwe aanpak van het steunbeleid in de landbouw. Mansholt stelde dat deze resolutie een samenhangend geheel vormt en dat de Commissie niet kan accepteren dat over bepaalde elementen afzonderlijk zou worden besloten.
Gezien de negatieve inkomensontwikkeling in de landbouw acht Lardinois een prijsverhoging van minimaal 5% noodzakelijk om te voorkomen dat het landbouwinkomen door de voortgaande kosteninflatie al te zeer wordt aangetast. De prijsvoorstellen van de Commissie zijn daarom onvoldoende.
Inzake de structuurvoorstellen is Lardinois van mening, dat de ontwikkeling naar een gemeenschappelijk structuurbeleid slechts kan plaatsvinden in een ruimer kader en in directe samenhang met de ontwikkeling van een economische en monetaire samenwerking. Dit impliceert een gefaseerde invoering.
Zie ook