Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02233
01-07-1969
Samenvatting
4a. De Europese politiek.
Luns heeft gesproken met de ministers Harmel en Brandt. Harmel stond aanvankelijk sceptisch tegenover Luns' voorstel voor een intentieverklaring inzake uitbreiding van de EG. Luns stelde voor om dit in september aan de orde te stellen en marge van de Europese ministerraad, tezamen met de door de Fransen voorgestelde topconferentie. Ook heeft hij met Harmel gesproken over het weer bij de WEU betrekken van Frankrijk.
Brandt heeft aan zijn bezoek aan Parijs de indruk overgehouden dat Frankrijk op de topconferentie wil praten over een politieke unie en dat de Fransen bereid zijn de bezwaren tegen de Britse toetreding te laten vallen. Ook werd gesproken over de landbouwfinanciering.