Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3d. Samenstelling van de nieuwe Europese Commissie.
Luns wil gezien de gegeven omstandigheden en gezien de positie van Mansholt vasthouden aan een herbenoeming van Mansholt voor 2 jaar. De minister-president vraagt gezien het Italiaanse verzoek om voor 28 mei nog geen beslissing te nemen en een delegatie uit de raad te machtigen het Nederlandse standpunt te bepalen.
De Koster heeft tegen Harmel gezegd dat de voorzitter van de Commissie de kwaliteit van de Commissie bepaalt en deze dus van politieke importantie moet zijn. Harmel stelde dat mogelijke Italiaanse kandidaten die hij daartoe geschikt achtte, niet beschikbaar zijn. In geval van een impasse achtte Harmel een continuering van Rey mogelijk.
Besloten wordt de definitieve aanwijzing van het Nederlandse Commissielid te delegeren aan de minister-president en de ministers Bakker, Beernink (of Udink), Klompé, Lardinois, Nelissen, Witteveen en staatssecr. De Koster, die hiertoe op 27 mei bijeen zullen komen.