Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4b. Voorbereiding EEG-raadsvergadering.
Diverse onderwerpen, o.a. de economische en monetaire unie. De Koster merkt hierover op dat het Italiaanse standpunt niet afwijkt van dat van de Europese Commissie en dus steun geeft aan het Franse standpunt. Hij meent dat de gezorgd moet worden dat de verdere ontwikkeling niet gaat in een voor Nederland ongewenste richting. Het is dan beter de zaak op een laag pitje te zetten, zodat het de toetredingsonderhandelingen niet kan belemmeren.
Witteveen acht het verontrustend dat de Commissie steeds toegeeft aan Franse bezwaren. Ook Lardinois meent dat men de EMU beter naar de achtergrond kan schuiven en primair aandacht geven aan de toetreding.
De Koster meent het goed zou zijn indien de minister-president zou stellen dat het Nederlandse kabinet ernstig teleurgesteld is over de voorstellen van de Commissie, mede omdat niet is voldaan aan de doelstellingen van de topconferentie. Witteveen meent dat de voorstellen niet kunnen worden aanvaard, maar meent ook dat Nederland het niet op een volledige breuk moet laten aankomen.
Zie ook