Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02519
16-03-1966
Samenvatting
275. Voorzitterschap en vice-voorzitterschappen Commissie van de Europese Gemeenschappen.
Evt. zal ter gelegenheid van de Raadszitting van 21 en 22 maart een conferentie van regeringsvertegenwoordigers worden gehouden, waarin de samenstelling van de nieuwe Commissie zal worden besproken. Het voorzitterschap en vice-voorzitterschap zal zeker ook ter sprake komen.
Het Nederlandse standpunt zou kunnen zijn:
1. De nieuw te benoemen commissie zal een tijdelijk team zjn, omdat zij volgens het fusieverdrag na drie jaar wordt vervangen door een Commissie van 9 personen. Het lijkt wenselijk om het systeem van roulatie tot dat tijdstip uit te stellen.
2. Ta.v. de roulatie meent Nederland dat het door Frankrijk voorgestelde presidiumsysteem voor de Beneluxlanden ongunstig is. Een roulering om de 4 jaar zal Frankrijk niet willen. Wellicht zal men uitkomen op een systeem, waarbij het voorzitterschap en de vice-voorzitterschappen om de twee jaren rouleert onder de leden van de Commissie.