Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02521
12-04-1967
Actoren
Memorandum
Samenvatting
21/67. Luns sprak in Brussel met Hallstein over het voorzitterschap van de nieuwe Europese Commissie. Hallstein zei dat hij Mansholt het meest geschikt achtte als de nieuwe voorzitter. Luns gaf aan dat hij hierover reeds met minister Brandt, en met Rome en Brussel had onderhouden.