Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02573
19-7-1965
Actoren
Memorandum
Samenvatting
33/65. Luns ontving de Franse ambassadeur die liet blijken dat hij onstemd was over de scherpe kritiek die Mansholt had geleverd t.a.v. Frankrijk. Hoewel deze besefte dat Mansholt een van de Nederlandse regering volstrekt onafhankelijk functionaris is, vroeg hij zich af of Nederland Mansholt zou kunnen suggereren zijn toon te matigen. Mansholts kritiek past in de kritiek die Hallstein leverde, die de huidige EEG-crisis het ergste noemde wat Europa was overkomen sinds Hitler.
Luns gaf aan dat ook hij de uitlatingen van Mansholt niet voor zijn rekening wilde nemen. Hij was bereid Mansholt mede te delen wat de ambassadeur had gezegd en wat zijn eigen reactie was geweest.

N.B. Luns heeft Mansholt in kennis gesteld van dit memo (bron: Archief Luns, inv.no. 1116)