Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02613
26-05-1973
Actoren
Memorandum
Samenvatting
52/73. Talking points voor ministeriële zitting EPS van 5 juni, Tweede Rapport van Luxemburg.
De huidige Nederlandse regering deelt de evaluatie van de conferentie van Parijs dat de beginperiode van politieke samenwerking bevredigend is geweest maar dat deze voor verbetering vatbaar is. De regering trekt de lijn van haar voorgangers door waar het gaat om het onderstrepen van het belang van een zo nauw mogelijke band tussen politieke en economische aspecten.
N.a.v. het Tweede Rapport zullen slechts zeer bescheiden nieuwe beslissingen worden vastgelegd. Anderzijds is het noodzake;ijk tegenover het parlement en de publieke opinie enkele accenten te leggen waardoor het streven naar een Europese Unie vertaald wordt in een stap vooruit.