Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02617
29-03-1974
Actoren
Memorandum
Samenvatting
30/74. Evaluatie EPS.
Van Eekelen bespreekt de Italiaanse gedachten over de EPS, zoals verwoord door de Italiaanse secretaris-generaal Gaja. Hij wijst op de Italiaanse neiging om ieder onderwerp te bezien in een ver verwijderd politiek perspectief; korte termijn problemen worden dan beschouwd als hinderlijke bijkomstigheden. Dit heeft tot gevolg dat de Italiaanse delegatie dan geen actieve rol speelt bij practische problemen.
Het verwijt van formalisme in de EPS is weinig gegrond. Het rechtstreekse contact tussen ambtenaren uit de hoofdsteden ontleent huist zijn waarde aan het informele karakter.
Het is niet verwonderlijk dat de Gaja het politiek secretariaat weer van stal haalt. Van Eekelen ziet niet in hoe dit verbetering had kunnen brengen in de bestaande situatie als gevolg van de veelheid van internationale activiteiten.
Voor Nederland is de belangrijkste vraag of het van de EPS meer last dan nut heeft. Van Eekelen meent dat dit oordeel niet al te negatief moet uitvallen.
Zie ook