Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Memorandum inzake Zuivel-Voedselhulp.
Vraagstuk van voedselhulp krijgt steeds meer belangstelling, enerzijds vanwege de voedseltekorten in ontwikkelingslanden en anderzijds vanwege voedseloverschotten in ontwikkelde landen.
Mogelijkheden voor het geven van zuivelhulp via de EEG worden besproken.
Vragen en aandachtspunten zijn:
- eenmalig of meerjarig programma voor voedselhulp? Meerjarig programma lijkt meest realistisch.
- Internationale overeenkomst of EEG-aktie? Internationaal heeft de voorkeur, maar zal op zich laten wachten, resultaat kan op korte termijn verkregen worden via autonome actie van de EEG.
- Aard van het EEG-programma.
- De omvang van de hulp. Nederlandse bijdrage ongeveer F. 17 miljoen. Totaal van EEG-hulp ongeveer F. 212 miljoen.
- De uitgaven van het landbouwbeleid
- Nationale actie.