Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02817
16-12-1976
Actoren
Nota
Samenvatting
Nederlandse nota "Organisation of the European Council".
I.h.a. kunnen de discussies in de Europese Raad worden onderverdeeld in algemene uitwisseling van standpunten, die niet persé hoeven te leiden tot conclusies en discussies met als doel het bereiken van overeenstemming.
Een korte uiteenzetting van de Commissie kan dienen als introductie voor de uitwisseling van standpunten over economische kwesties. Een geschreven verslag met conclusies is alleen noodzakelijk als de ER zijn intenties aan het publiek kenbaar wil maken of als details dienen te worden uitgewerkt na de zitting.
Discussies met als doel het bereiken van concrete overeenstemming dienen voortaan beter te worden voorbereid.